Marketo insights email view

ArtemVoitikFLT
Level 1

Marketo insights email view

Hi there,

 

I created a smart campaign witch sent to clients some email. In email setting I marked checkbox 'Publish to Marketo Sales Insight'. The campaign have been successfully running. My email has a lot of different content so I decided to create token and fill email body via Velocity Template language.

 

My token: 

 

#*
  FIELDS IN USE (NEED TO SELECT IN DB):

  Person
    'Billing Address',
    'Billing City',
    'Billing Country',
    'Billing Postal Code',
    'Company Name',
    'Email Address',
*#

#* Common variables START *#
#set( $baseDocumentUrl = $Opportunity.https + "online.fleetcor.pl/etedocuments" )
#set( $baseDocumentUrl = $baseDocumentUrl + "?countryCode=pl" )
#set( $baseDocumentUrl = $baseDocumentUrl + "&language=pl" )
#set( $baseDocumentUrl = $baseDocumentUrl + "&implKey=Poland" )
#set( $baseDocumentUrl = $baseDocumentUrl + "&source=" + ${Opportunity.E2E_Encoded_URL__c} )

#set( $leadComposedAddress = ${lead.BillingStreet} )
#set( $leadComposedAddress = $leadComposedAddress + " " + ${lead.BillingPostalCode})
#set( $leadComposedAddress = $leadComposedAddress + " " + ${lead.BillingCity})
#set( $leadComposedAddress = $leadComposedAddress + " Polska" )
#* Common variables END *#


Szanowni Państwo, 
<br/>
<br/>


#* Intro Text *#
#if($Opportunity.Number_of_GPS_units__c > 0 && $Opportunity.Anzahl_der_Karten__c == 0)
  cieszymy się, że wybrali Państwo system monitoringu pojazdów Carnet OBD od firmy FLEETCOR. I Już wkrótce będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich jego funkcji.
#elseif($Opportunity.Number_of_GPS_units__c > 0 && $Opportunity.Anzahl_der_Karten__c > 0)
  z przyjemnością witamy w gronie klientów FLEETCOR.<br/>
  Zamówione karty Shell, kody PIN oraz system monitoringu pojazdów Carnet OBD zostaną dostarczone pocztą na następujący adres: $leadComposedAddress.<br/>
  Uprzejmie prosimy o zachowanie tej wiadomości e-mail do wykorzystania w przyszłości.
#elseif($Opportunity.Number_of_GPS_units__c == 0 && $Opportunity.Anzahl_der_Karten__c > 0)
  #if($Opportunity.Zahlungsart__c == "Banküberweisung" || $Opportunity.Zahlungsart__c == "Bank transfer")
    #if($Opportunity.E2E_payment_status__c == "ACCEPT" || $Opportunity.E2E_payment_status__c == "NO DEPOSIT")
      z przyjemnością witamy w gronie klientów FLEETCOR.<br/>
      Zamówione karty Shell a kody PIN do kart zostaną wkrótce dostarczone pocztą na następujący adres: $leadComposedAddress.<br/>
      Uprzejmie prosimy o zachowanie tej wiadomości e-mail do wykorzystania w przyszłości.
    #elseif($Opportunity.E2E_payment_status__c == "CANCELED" || 
        $Opportunity.E2E_payment_status__c == "DECLINE" || 
        $Opportunity.E2E_payment_status__c == "PAYMENT GATEWAY OFF"
    )
      dziękujemy za złożone zamówienie. Aby zakończyć proces zamawiania kart, uprzejmie prosimy o zapłacenie depozytu.<br/>
      Po zapłaceniu depozytu zamówione karty Shell a kody PIN zostaną dostarczone pocztą na następujący adres: $leadComposedAddress.<br/>
      Uprzejmie prosimy o zachowanie tej wiadomości e-mail do wykorzystania w przyszłości.
    #elseif($Opportunity.E2E_payment_status__c == "EXCEPTION")
      dziękujemy za złożone zamówienie. Podczas dokonywania płatności depozytu najprawdopodobniej wystąpił błąd. Prosimy o chwilę cierpliwości, potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Jeżeli płatność depozytu do nas nie dotrze, przedstawimy alternatywne metody płatności. Jeżeli wszystko jest w porządku i płatność depozytu do nas dotrze, Państwa karty i kody PIN zostaną wysłane na zarejestrowany adres: $leadComposedAddress.<br/>
      Uprzejmie prosimy o zachowanie tej wiadomości e-mail do wykorzystania w przyszłości.
    #end
  #elseif($Opportunity.Zahlungsart__c == "Lastschrift" || $Opportunity.Zahlungsart__c == "Direct debit")
    #if($Opportunity.E2E_payment_status__c == "ACCEPT" ||
      $Opportunity.E2E_payment_status__c == "CANCELED" || 
      $Opportunity.E2E_payment_status__c == "DECLINE" ||
      $Opportunity.E2E_payment_status__c == "NO DEPOSIT" ||
      $Opportunity.E2E_payment_status__c == "PAYMENT GATEWAY OFF"
    )
      z przyjemnością witamy w gronie klientów FLEETCOR.<br/>
      Zamówione karty Shell a kody PIN do kart zostaną wkrótce dostarczone pocztą na następujący adres: $leadComposedAddress.<br/>
      Uprzejmie prosimy o zachowanie tej wiadomości e-mail do wykorzystania w przyszłości.
    #elseif($Opportunity.E2E_payment_status__c == "EXCEPTION")
      dziękujemy za złożone zamówienie. Podczas dokonywania płatności depozytu najprawdopodobniej wystąpił błąd. Prosimy o chwilę cierpliwości, potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Jeżeli płatność depozytu do nas nie dotrze, przedstawimy alternatywne metody płatności. Jeżeli wszystko jest w porządku i płatność depozytu do nas dotrze, Państwa karty i kody PIN zostaną wysłane na zarejestrowany adres: $leadComposedAddress.<br/>
      Uprzejmie prosimy o zachowanie tej wiadomości e-mail do wykorzystania w przyszłości.
    #end
  #end
#end
$Opportunity.htmlLine
#* Intro Text *#


#* Payment Method *#
#if(($Opportunity.Zahlungsart__c == "Lastschrift" || $Opportunity.Zahlungsart__c == "Direct debit") && $Opportunity.Anzahl_der_Karten__c > 0)
  <br/>
  <b>Preferowaną metodą płatności jest polecenie zapłaty</b>
  <br/>
  <br/>
  
  <div>Aby ustawić polecenie zapłaty jako metodę płatności, należy wykonać następujące kroki:</div>
  <ul style="margin-top: 8px;">
    <li>Pobrać i wydrukować: <a style="color: rgb(0, 102, 255);" href="${baseDocumentUrl}&doc=mandateAcceptance">formularz polecenia zapłaty</a></li>                                                                                                    
    <li>Wprowadzić wszystkie wymagane informacje</li>                                                                                                    
    <li>Aktywować polecenie zapłaty w Państwa banku i uzyskać podpis na formularzu</li>                                                                                                    
    <li>Przesłać skan formularza na adres e-mail obslugaklienta@fleetcor.pl</li>                                                                                                    
  </ul>
  <br/>
  <div>Do momentu otrzymania od nas potwierdzenia o aktywacji polecenia zapłaty, prosimy o uregulowanie płatności przelewem bankowym.</div>
  $Opportunity.htmlLine
#end
#* Payment Method *#


#* Terms and Conditions *#
<br/>
<b>Potwierdzenie warunków</b>
<br/>
<br/>
<div>Uprzejmie prosimy o zachowanie następujących dokumentów:</div>
<ul style="margin-top: 8px;">
  <li>Warunki ogólne FLEETCOR Poland sp. z o.o.: <a style="color: rgb(0, 102, 255);" href="${baseDocumentUrl}&doc=documentsTermsAndConditions">pobrać.</a></li>
  <li>Tabela oplat: <a style="color: rgb(0, 102, 255);" href="${baseDocumentUrl}&doc=tariffPolicy&productType=${Opportunity.productType}">pobrać.</a>.</li>
  
  #if( ${Opportunity.VAT_Recovery__c} == true )
    <li>Międzynarodowy program zwrotu podatku VAT i zgoda na wszystkie jego warunki: <a style="color: rgb(0, 102, 255);" href="${baseDocumentUrl}&doc=vatRecoveryTC">pobrać.</a></li>
    <li>Międzynarodowy program zwrotu podatku VAT i Tabela oplat: <a style="color: rgb(0, 102, 255);" href="${baseDocumentUrl}&doc=priceList">pobrać.</a></li>
    <li>Dodatkowe informacje na temat międzynarodowego programu zwrotu podatku VAT można znaleźć <a style="color: rgb(0, 102, 255);" href="${Opportunity.https}fleetcor.pl/VAT-Back">tutaj.</a></li>
  #end
</ul>
$Opportunity.htmlLine
#* Terms and Conditions *##* Order details *#
<br/>
<b>Dane zamówienia</b>
<br/>

<ul>
  <li>Nazwa firmy: ${lead.Company}</li>
  <li>
    Siedziba firmy: $leadComposedAddress.
    #if(${Opportunity.Anzahl_der_Karten__c} > 0 && ${Opportunity.Number_of_GPS_units__c} == 0)
      <div>Karty zostaną dostarczone na powyższy adres.</div>
    #end
  </li>
  #if(${Opportunity.Anzahl_der_Karten__c} == 0 && ${Opportunity.Number_of_GPS_units__c} > 0)
    <li>Liczba urządzeń: ${Opportunity.Number_of_GPS_units__c}</li>
    <li>Sposób płatności: ${Opportunity.paymentMethodPL}</li>
  #end
</ul>
$Opportunity.htmlLine
#* Order details *#


#* Carnet OBD *#
#if(${Opportunity.Anzahl_der_Karten__c} > 0 && ${Opportunity.Number_of_GPS_units__c} > 0)
  <br/>
  <b>System monitoringu Carnet OBD</b>
  <br/>
  <ul>
    <li>Liczba urządzeń: ${Opportunity.Number_of_GPS_units__c}</li>
    <li>Sposób płatności: $Opportunity.paymentMethodPL</li>
    <li>Warunki ogólne FLEETCOR Poland sp. z o.o.: <a style="color: rgb(0, 102, 255);" href="${baseDocumentUrl}&doc=documentsTermsAndConditions">pobrać.</a></li>
    <li>Tabela oplat: <a style="color: rgb(0, 102, 255);" href="${baseDocumentUrl}&doc=tariffPolicy&productType=gps">pobrać.</a></li>
  </ul>
  $Opportunity.htmlLine
#end
#* Carnet OBD *#


#* Next steps *#
#if(${Opportunity.Number_of_GPS_units__c} > 0)
  <br/>
  <b>Jakie będą trzy kolejne kroki?</b>
  <br/>
  <br/>

  #set($numberValue = 1)
  #set($numberTd = '
    <!--[if mso]>
      <td valign="top">
        <div style="margin-top: 2px; margin-left: 16px;">
          <v:roundrect xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" style="height:16px; v-text-anchor:middle; width:16px;" arcsize="15%" strokeweight="2px" strokecolor="#222" fillcolor="#fff">
            <w:anchorlock/>
            <v:textbox inset="0,0,0,0">
              <center style="color:#222; font-size:9px; font-weight: 600; font-family: Lato, Arial, sans-serif; mso-line-height-rule: exactly;">$numberValue</center>
            </v:textbox>
          </v:roundrect>
        </div>
      </td>
      <td width="16"></td>
    <![endif]-->
    <!--[if !mso]><!--> 
      <td valign="top">
        <div style="margin-bottom: 4px; margin-top: 2px; margin-left: 10px; margin-right: 11px; width: 16px; height: 16px; line-height: 16px; border: 2px solid #222; border-radius: 4px; font-size: 12px; font-weight: 600; text-align: center;">$numberValue</div>
      </td>
    <!--<![endif]-->
    #set($numberValue = $numberValue + 1)
  ')
  

  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
		<tbody>
			<tr>
        #evaluate($numberTd)
        <td>Dostarczenie przesyłki - zostaną Państwo poinformowani o wysłaniu zamówienia poprzez e-mail od firmy kurierskiej UPS.</td>
			</tr>
			<tr>
        #evaluate($numberTd)
        <td>Faktura zostanie przesłana e-mailowo po otrzymaniu potwierdzenia o dostarczeniu przesyłki. Prosimy o uregulowanie tej faktury. W przypadku, gdy dokonali Państwo płatności z góry, nie ma potrzeby jej uregulowania.</td>
			</tr>
			<tr>
        #evaluate($numberTd)
        <td>Instalacja - potrzeba tylko 30 sekund, aby zainstalować urządzenie - wystarczy podłączyć jednostkę do złącza OBD pojazdu zgodnie z instrukcją instalacji i użytkowania urządzenia OBD. Można rozpocząć korzystanie z urządzenia.</td>
			</tr>
		</tbody>
	</table>
  $Opportunity.htmlLine
#end
#* Next steps *##* Karty Shell *#
#if(${Opportunity.Anzahl_der_Karten__c} > 0)
  #set( $shellSectionLabel = "Dane dotyczące płatności" )
  #if(${Opportunity.Number_of_GPS_units__c} > 0)
    #set( $shellSectionLabel = "Karty Shell" )
  #end

  <br/>
  <b>$shellSectionLabel</b>
  <br/>
  <ul style="margin-top: 8px;">
    <li>Metoda płatności: ${Opportunity.paymentMethodPL}</li>                                                                                                    
    <li>Okres rozliczeniowy: ${Opportunity.paymentFrequencyPL}</li>                                                                                                    
    <li>Wszystkie faktury muszą zostać zapłacone w ciągu ${Opportunity.Zahlungsziel_Credit__c} dni roboczych</li>                                                                                                    
    <li>Limit kredytowy dla wszystkich kart (złoty): ${Opportunity.Credit_Limit__c}</li>                                                                                                    
    <li>
      #if(${Opportunity.Security_Amount_To_Pay__c} > 0)
        Depozyt (złoty): ${Opportunity.Security_Amount_To_Pay__c}
      #else 
        Depozyt: niewymagany
      #end 
    </li>                                                                                                    
    #if(${Opportunity.E2E_payment_status__c} == 'ACCEPT')
      <li>Status depozytu: zapłacono</li>
    #elseif(${Opportunity.E2E_payment_status__c} == 'CANCEL')
      <li>Status depozytu: niezapłacony</li>
    #elseif(${Opportunity.E2E_payment_status__c} == 'DECLINE')
      <li>Status depozytu: niezapłacony</li>
    #elseif(${Opportunity.E2E_payment_status__c} == 'EXCEPTION')
      <li>Depozyt: Podczas dokonywania płatności depozytu najprawdopodobniej wystapił bład</li>
    #elseif(${Opportunity.E2E_payment_status__c} == 'PAYMENT GATEWAY OFF')
      <li>Status depozytu: niezapłacony</li>
    #end 
  </ul>
  $Opportunity.htmlLine
#end
#* Karty Shell *##if(${Opportunity.Anzahl_der_Karten__c} > 0)
  #* How to use - shell *#
  <br/>
  <b>Jak zacząć korzystać z kart paliwowych Shell</b>
  <br/>
  <!--[if mso]>
    <br/>
  <![endif]-->
  
  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
		<tbody>
			<tr>
        <td style="width: 50%;">
          <ul>
            <li>Prosimy proczekać na zamówione karty Shell i kody PIN, które zostaną dostarczone pocztą</li>                                                                                                    
            <li>Następnie użyć karty na stacji Shell, aby zatankować paliwo.</li>                                                                                                    
            <li>W tym momencie karta jest aktywowana! Mogą się Państwo cieszyć bezproblemowym tankowaniem z kartami paliwowymi Shell.</li>                                                                                                    
          </ul>
        </td>
        <td style="width: 30%; padding-left: 12px;">
          <img alt="" src="${Opportunity.https}info.fleetcor.pl/rs/440-OYQ-859/images/shell card PL.png" style="-ms-interpolation-mode: bicubic; outline: none; border-right-width: 0; border-bottom-width: 0; border-left-width: 0; text-decoration: none; border-top-width: 0; display: block; max-width: 100%; line-height: 100%; height: auto; width: 100%;" width="100%">
        </td>
			</tr>
		</tbody>
	</table>
  $Opportunity.htmlLine
  #* How to use - shell *#  #* How to use - invoice *#
  <br/>
  <b>Jak korzystać z faktur</b>
  <br/>
  <br/>

  #if(${Opportunity.Papierrechnung__c})
		<div> 
			Preferowana metoda dostarczania faktur: dostawa papierowego dokumentu pocztą. 
			<br>
			To oznacza, że: 	 	 	 	 	 	 	 	
		</div>
		<ul style="margin-top: 8px;">
			<li>faktura będzie dostarczana jako wydruk na adres: $leadComposedAddress.</li>
			<li>kopia faktury będzie dostępna na <a href="${Opportunity.https}sme.myfleetcor.com/cs/login/"><span style="color: rgb(0, 102, 255);"><u>całodobowym samoobsługowym portalu.</u></span></a></li>
		</ul>
	#else
		<div> 
			Preferowana metoda dostarczania faktur: dostawa elektroniczna 
			<br>
			To oznacza, że: 	 	 	 	 	 	 	 	
		</div>
		<ul style="margin-top: 8px;">
			<li>faktura będzie dostarczana jako plik .pdf na adres e-mail: ${lead.Email},</li>
			<li>kopia faktury będzie dostępna na <a style="color: rgb(0, 102, 255);" href="${Opportunity.https}sme.myfleetcor.com/cs/login/">całodobowym samoobsługowym portal.</a></li>
		</ul>
	#end

	<div>Prosimy pamiętać, że faktura FLEETCOR zazwyczaj składa się z dwóch części:</div>
	<ul style="margin-top: 8px;">
    <li>Część 1: podsumowanie faktury,</li>
    <li>Część 2: oryginalna faktura, zawierająca transakcje krajowe i międzynarodowe.</li>
	</ul>
  $Opportunity.htmlLine
  #* How to use - invoice *#  #* contacts & service *#
  <br/><br/>
  <b>Łatwe zarządzanie kartami i usługami</b>
  <br/>
  <br/>

  <div>Niezależnie od tego, czy chcą Państwo sprawdzić aktualne ustawienia konta czy dokonać zmiany, mogą to Państwo zrobić w dowolnym momencie w internetowym portalu Self-Serve.</div>
  
	<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
		<tbody>
			<tr valign= "top">
				<td style="padding-right: 10px; padding-top: 20px;">
					<div>
						<a href="${Opportunity.https}selfserve.fleetcor.pl/GFNSMEPLWWW/Pages/Public/Login.aspx?ReturnUrl=%2fGFNSMEPLWWW%2fPages%2fcommon%2fhome.aspx" style="color: rgb(0, 102, 255);">
							<b>Całodobowy, samoobsługowy portal online</b>
						</a>
					</div>
					<div>Dostęp do ustawień kart, danych dotyczących transakcji i statystyk. Pełna kontrola nad zarządzaniem kartami i finansami. Wkrótce prześlemy Państwu dane dostępowe w osobnej wiadomości e-mail.</div>
				</ul>
				</td>
				<td style="width: 50%; padding-left: 10px; padding-top: 20px;">
					<div>Obsługa Klienta</div>
					<div>
						W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do dyspozycji w dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00 pod numerem telefonu: <br> +48 22 244 1253.
						<br>
						E-mail: obslugaklienta@fleetcor.pl 
						<br>
						<a style="color: rgb(0, 102, 255);" href="${Opportunity.https}fleetcor.pl/">www.fleetcor.pl</a>
					</div>
				</td>
			</tr>
		</tbody>
	</table>
  $Opportunity.htmlLine
#elseif(${Opportunity.Number_of_GPS_units__c} > 0)
  #* contacts & service *#
  <br/>
	<b>Obsługa Klienta</b>
  <br/>
	<div>
		<div>W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do dyspozycji w dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00 pod numerem telefonu:</div>
		<div>+48 22 244 1253.</div>
		<div>E-mail: obslugaklienta@fleetcor.pl</div>
		<div><a style="color: rgb(0, 102, 255);" href="${Opportunity.https}fleetcor.pl/">www.fleetcor.pl</a></div>
	</div>
  $Opportunity.htmlLine
#end


<br/><br/>
<div>Serdeczne pozdrowienia,</div>
<div>Zespół FLEETCOR</div>
<br/>
<!--[if mso]>
  <br/>
  <br/>
<![endif]-->

 

Here is how my email looks:

ArtemVoitikFLT_0-1656675626532.png

It works fine. Clients receive email. I did a few tests and I am pretty sure that all information displaying correctly. 

 

In Marketo insights section in salesforce I can see which email have been sent and so on.

ArtemVoitikFLT_1-1656676014141.png

 

But if I click on the email from Marketo Insight section I can't see email with pre-filling information for the client. 

ArtemVoitikFLT_2-1656676328158.png

Is there any way to display exactly the same email which client see? Without token but with pre-filling information.

 

PS I can choose view by Lead detail but list view is empty.

ArtemVoitikFLT_3-1656676562560.png